Apsvarstykite tai: 6 iš 10 interneto naudotojų Jungtinėse Amerikos Valstijose pradeda apsipirkimo procesą vienu įrenginiu, bet toliau jį tęsia ar užbaigia naudodami kitą.1 Kad padėtume reklamuotojams įvertinti šiuos klientų kelius, kurie pradedami vienu įrenginiu, bet konversija įvykdoma naudojant kitą, prieš daugiau nei trejus metus pristatėme konversijas keliuose įrenginiuose. Naudodami tą pačią technologiją pristatome tris naujas ataskaitas „AdWords“ skiltyje „Priskyrimas“, siekdami teikti išsamesnes įžvalgas apie įrenginių naudojimą visame paieškos konversijos kelyje.

         Įrenginiai – peržiūrėkite, kiek veiklos skirtingais įrenginiais atliekama jūsų „AdWords“ paskyroje
         Pagalbiniai įrenginiai – koreguokite įrenginių kainos pasiūlymus, sužinoję, kaip dažnai skirtingi įrenginiai padėjo įvykdyti konversijas kitais įrenginiais
         Įrenginių keliai – nagrinėkite klientų, naudojančių du ar daugiau įrenginių, dažniausius konversijų kelius

Daugelio pramonės sričių visame pasaulyje reklamuotojai jau pastebėjo veiklos skirtinguose įrenginiuose poveikį paskutinio paspaudimo konversijoms.
Google vidiniai duomenys, 2016m.

Toliau nurodyti du pagrindiniai metodai, kaip atlikti su šiomis naujomis skirtingų įrenginių įžvalgomis susijusius veiksmus.

         Pasirinkite kitą priskyrimo modelį (ne paskutinio paspaudimo). Galite pasirinkti vieną iš šešių skirtingų priskyrimo modelių kiekvieno tipo konversijoms: paskutinio paspaudimo, pirmo paspaudimo, linijinį, laiko delsos, pagrįstą pozicija arba paremtą duomenimis. Šie priskyrimo modeliai taikomi paieškos skelbimams ir juose atsižvelgiama į elgseną keliais įrenginiais. Kai pasirenkate naują modelį, kreditas pakartotinai priskiriamas konversijos keliui ir toliau keičiama konversijų statistika. Jei reikia papildomos informacijos, žr. naujausią geriausios praktikos pavyzdžių vadovą.
         Atnaujinkite įrenginio kainos pasiūlymų koregavimus. Iš naujos pagalbinių įrenginių ataskaitos galite sužinoti, kiek konversijų įvykdyti padėjo paspaudimai ar parodymai iš kitų įrenginių. Mobiliojo įrenginio pagalbos santykis nurodo, kiek konversijų įvykdyti padėjo mobilieji įrenginiai, palyginti su galutiniu konversijų mobiliaisiais įrenginiais skaičiumi. Pvz., mobiliojo įrenginio pagalbos santykis 3,72 reiškia, kad kiekvienos konversijos mobiliajame įrenginyje atveju 3,72 konversijos kituose įrenginiuose įvyko, kai mobilusis įrenginys buvo panaudotas kaip pagalbinė priemonė. Atsižvelgdami į šią informaciją galite atnaujinti kainos pasiūlymų koregavimus mobiliesiems.

Per ateinančias savaites naujos ataskaitos bus pateiktos skirtuko „Įrankiai“ skiltyje „Priskyrimas“. Tikimės, kad šios naujos ataskaitos ir palyginimai bus naudingi vertinant svarbius momentus bet kuriame įrenginyje.

Produktų vadovas Joan Arensman

Google AdWords Lietuvos komanda

1 Google / Ipsos Connect, March 2016, GPS Omnibus, n=2,013 US online respondents 18+