capital.png


Žvilgsnis į kompaniją

Kompanijos pavadinimas
CAPITAL Realty

Kompanijos reikalavimai
  • Noras augti bei pašalinti geografinius trukdžius komunikacijoje
  • Suteikti prieigą visiems darbuotojams prie CAPITAL duomenų bei gebėti centraliai juos valdyti
Faktai apie kompaniją

CAPITAL Realty yra pirmoji franšizių sistema Europoje, skirta nekilnojamo turto agentūroms. Tai yra jauna bei ypač ambicinga kompanija, visada siekianti būti žingsniu toliau už savo konkurentus. Praėjus vos dviems metams nuo įkūrimo, CAPITAL augimo greitis aplenkė rinkos standartus, o tokiu būdu įmonė tapo sparčiausiai augančiu nekilnojamo turto tinklu Rytų Europoje. Kompanijoje vyrauja trys pagrindiniai principai:

  • Kokybė: CAPITAL siekia suteikti aukščiausios kokybės paslaugas. Kiekvienas brokeris, dirbantis CAPITAL, yra skatinamas veikti proaktyviai, greitai reaguoti į visada besikeičiančias rinkos sąlygas bei viršyti klientų poreikius ir lūkesčius. CAPITAL visada atkreipia dėmesį į smulkiausias detales, kurios klientų objektams rinkoje suteikia unikalumo.

  • Inovacijos: Pagrindinis tikslas yra ne žengti koja kojon su nekilnojamo turto rinka, bet visada būti naujovių pradininkais. Kompanija stengiasi pastoviai tobulėti bei mokytis, į veiklą įtraukti naujas technologijas ir kiekvieną dieną plėstis, ieškodama naujų pardavimo kanalų.

  • Patikimumas: CAPITAL supranta, kad ilgalaikės sėkmės garantas yra sugebėjimas įgauti vartotojų pasitikėjimą. Tuo tikslu brokeriai visada stengiasi dirbti sąžiningai ir skaidriai, prisiimdami visą atsakomybę prieš savo klientus.
kabute.png
“Google mums padeda valdyti augimą taip, kaip nesugeba niekas kitas.”
-Povilas Mazuras, franšizės plėtros vadovas


Strateginiai iššūkiai

Nuo savo veikimo pradžios CAPITAL grupė tikėjo laisvos darbo aplinkos pranašumais - kiekvieno darbuotojo teise pasirinkti jam tinkamas darbo priemones, metodus ir mėgstamą darbinę aplinką, kuri individualiai skatintų darbuotojų produktyvumą bei įsitraukimą į kompanijos veiklą. Įmonė norėjo tapti savotišku centru brokeriams, kurie į darbą ateina su savais įrenginiais, todėl požiūrio ‘atsinešk savo priemones į darbą’ pristatymas buvo savaime suprantamas. Iš esmės, pagrindinį dėmesį įmonė skiria norėdama suteikti brokeriams visas reikalingas priemones gerai atlikti savo darbą. Tai reiškia, kad darbuotojams yra suteikiama greita prieiga prie klientų santykių valdymo sistemų, elektroninio pašto, failų dalinimosi bazių ir pan. Nepaisant to, egzistavo viena problema: norint suvaldyti visus vartotojus per kelias sistemas ir duomenų bazes, pagalbiniam personalui teko per daug darbo.

Kiekviena nauja idėja, kuria buvo siekiama leisti CAPITAL geriausiai išnaudoti savo sukurtą darbo sistemą, reiškė, kad į IT aplinką bus įdiegta dar viena papildoma funkcija. Būtent taip nutiko bandant įdiegti ir vaizdo mokymus: pritarus šiai idėjai, jos įdiegimas buvo palydėtas dar vienos naujos sistemos, skirtos vaizdo pokalbiams, sukūrimu. IT aplinkos valdymas su kiekviena naujai įdiegta priemone tapo vis sunkesnis ir painesnis. Plečiantis bendrai IT sistemai, vienu metu buvo pasiekta riba, kuomet atsirado būtinybė supaprastinti technologijų visumą bei palengvinti darbą įmonės IT priemonėmis.

Įmonės vadovai norėjo sukurti vieną paskyrą, per kurią bet kuris darbuotojas galėtų pasiekti visą CAPITAL egzistuojančią informaciją, vietoj to, kad naudotų atskiras priemones skirtingiems tikslams: elektroninį paštą, trumpuosius pokalbius, kalendorių, užduočių planavimą, duomenų dalinimąsi ir netgi vaizdo mokymus.

Google sprendimas

Įvykdžius pirmąją galimų sprendimų analizę, įmonės atstovams tapo aišku, kad bus sunku surasti visus CAPITAL reikalavimus atitinkančią IT sistemą. Situaciją apsunkino ir tai, kad ieškomas sprendimas turėjo ne tik atitikti visus įmonės poreikius, bet tuo pačiu ir supaprastinti IT sistemos administracinius rūpesčius, kurie iki tol egzistavo.

Analizuojant darbuotojus bei jų naudojamas programas, paaiškėjo, kad daugumą žmonių asmeniniams poreikiams naudoja GMail elektroninį paštą, Google Drive duomenų saugojimui bei dalinimuisi, ir tam tikras išorines pokalbių aplikacijas. Tai pastebėjus įmonės vadovams kilo idėja: “Kas būtų, jeigu darbuotojams suteiktume prieigą prie jiems jau žinomų ir naudojamų programų, o patys pasirūpintume šių priemonių administravimu bei valdymu?”

Tai, žinoma, ir yra pagrindinė Google Apps for Work savybė. Trumpai palyginusi šią sistemą su rinkos konkurentais, CAPITAL vadovybė nusprendė toliau nebeieškoti. Pokalbiai bei bendradarbiavimas su Google atstovais leido įmonei suprasti, kokiu būdu būtų jie galėtų iš Google Apps for Work sprendimo gauti didžiausią naudą bei maksimaliai išnaudoti programas, apie kurias darbuotojai jau turi išankstinį supratimą. Galiausiai, Google for Work pasirinkimas leido įmonei supaprastinti darbuotojų apmokymo bei sistemos įdiegimo procesus, kurie kitais atvejais būtų buvę tiek žymiai sudėtingesni, tiek užtrukę daug daugiau laiko; tuo pačiu, buvo išvengta sudėtingos IT struktūros sukūrimo bei palaikymo procesų. Google sprendimas tobulai atitinka CAPITAL verslo modelį, kadangi įmonė nusprendė perleisti visas IT paslaugas išoriniam tiekėjui bei nenorėjo turėti savo IT darbuotojų įmonėje. Be to, įmonė norėjo naują IT sistemą įgyvendinti su kuo mažesne IT paslaugų tiekėjų pagalba. Visa tai ir pavyko įgyvendinti dėka Google for Work egzistuojančių duomenų migracijos priemonių bei vartotojams suteikiamų itin detalių instrukcijų. Be to, Google for Work suteikta galimybė leido CAPITAL tuo pačiu ir sutaupyti pinigų, kadangi visi perėjimo prie naujos IT sistemos darbai buvo atlikti be pagalbinės IT specialistų pagalbos.

Google for Work sprendimo rezultatai yra aiškūs: trumpai tariant, CAPITAL darbuotojai nuo šiol turi žymiai efektyvesnę prieigą prie bendrų duomenų bei greitesnę tarpusavio komunikaciją. Be to, naujų darbuotojų prijungimas prie šios sistemos yra ypač paprastas. Vietoj skirtingų paskyrų tvarkymo, vartotojų prijungimo prie skirtingų grupių bei duplikuotų paskyrų skirtingose IT sistemose, CAPITAL dabar viską valdo per vieną platformą.

Sėkmės priemonės

unnamed.png

hangouts_0.png
GMail

Hangouts
CAPITAL konsultavosi su keliomis IT įmonėmis dėl elektroninio pašto sistemos perkėlimo į GMail platformą. Pasiūlymų kainos svyravo nuo 7 iki 15 tūkstančių eurų, o perkėlimo laikotarpis turėjo užtrukti apie mėnesį.
Išanalizavus skirtingus pasiūlymus bei palyginus juos su Google variantu, įmonė suprato, kad Google šį procesą įvykdys tiek paprasčiau, tiek pigiau. Elektroninio pašto perkėlimo procesą atliko vienas žmogus per 30 dienų. GMail veikia visose platformose, o vartotojai iš asmeninės patirties iš anksto moka naudotis šia sistema.
Kitaip tariant, elektroninio pašto sistemos pakeitimas buvo įvykdytas ypatingai paprastai.

Turint biurus skirtingose vietose, išsidėsčiusiose per visą šalį, darbuotojų koordinavimas bei ypač prezentacijų pristatymas gali tapti tikru iššūkiu.
Hangouts įdiegimas leido CAPITAL išspręsti šias problemas: kai anksčiau pagalbinis personalas turėjo keliauti į kiekvieną vietovę, dabar jie gali lengvai komunikuoti tiesiog per atstumą, naudodami Google Hangouts.
Vaizdiniai mokymai buvo įdiegti visiems darbuotojams: jie leidžia įmonės naujokams greitai perprasti darbo specifiką bei padėjo suprasti Google Apps for Work veikimą iš karto po šios sistemos įdiegimo.
Be to, nuo šiol darbuotojai gali sekti visus susitikimus - darbotvarkę, susitikimų dalyvius bei aptartą informaciją - per bendrą platformą.


Norite sužinoti, kaip Google Apps for Work gali padėti Jūsų organizacijai? Daugiau informacijos apie tai rasite čia. Tai vienintelis būdas susisiekti su Google For Work komanda, o tuo tarpu Google AdWords Lietuvos komanda mielai ir toliau padės visais Google AdWords klausimais.