Nesunku suprasti, kaip veikia automatinio kainų siūlymo strategijos, jei žinote, kur ieškoti. Naudodami tris naujas šiuo metu pasiekiamas ataskaitų teikimo funkcijas galite peržiūrėti, kaip veikia jūsų kainų siūlymas, ir sutaupyti laiko šalindami triktis, kurios gali turėti įtakos našumui.
  
Sužinokite, kaip vykdomas kainų siūlymas

Naudodami automatinį kainų siūlymą reklamuotojai sutaupo kelias valandas per savaitę masiškai optimizuodami kiekvieno aukciono kainos pasiūlymus, tačiau vis tiek svarbu stebėti kainos pasiūlymų strategijas ir žinoti, kada jas reikia pakeisti. Nauji būsenos komentarai patobulina kainos pasiūlymų strategijų būsenas papildomomis įžvalgomis, kad padėtų nuspręsti, ar reikia imtis veiksmų ir ką reikia atlikti.

Pavyzdžiui, jei strategijos būsena vis dar „Renkama informacija“, nes neseniai ją sukūrėte arba pakeitėte kampanijų sudėtį, rodysime numatytąjį likusį laiką iki informacijos rinkimo pabaigos. Tai nurodo, kad kainų siūlymo algoritmai vis dar kalibruojami ir kiek laiko reikės laukti prieš atliekant kitus pakeitimus arba įvertinant pradinį našumą.


Jei kainos pasiūlymo strategijos būsena yra „Apribota (kainos pasiūlymų apribojimai)“ dėl minimalaus arba maksimalaus kainos pasiūlymų apribojimų, galime rodyti, kokia procentinė dalis parodymų arba išlaidų yra apribota, kad padėtume suprasti poveikį našumui.
Lengvai nustatykite, ar našumas kinta dėl būsenos, ar tikslų atnaujinimų

Tam tikro laikotarpio būsenos ataskaitų teikimas pateikia kainos pasiūlymų strategijų būsenas našumo diagramos apačioje. Tai padeda paaiškinti, kas daro įtaką pasirinktos dienų sekos kainos pasiūlymo strategijos našumui. Pavyzdžiui, jei pastebite, kad padidėjo išlaidos, kai kainos pasiūlymo strategijos būsena buvo „Apribota (nepakanka duomenų)“, tai gali nurodyti, kad padidinote kampanijų biudžetus siekdami sulaukti daugiau konversijų ir suteikti algoritmams daugiau duomenų, kurie padėtų geriau optimizuoti kainos pasiūlymus.

Tam tikro laikotarpio tikslo ataskaitų teikimas susieja istorinių tikslų ir našumo duomenis, kad pateiktų geresnės kontekstinės informacijos. Pavyzdžiui, konversijų sumažėjimą rodanti tendencijų linija iš pradžių gali sukelti nerimą. Tačiau, jei pastebėtumėte, kad tuo laikotarpiu taip pat sumažinote tikslinį MUĮ, tai padėtų paaiškinti našumo sumažėjimą.

Abi šios ataskaitų teikimo parinktys dabar pasiekiamos bendrinamoje bibliotekoje spustelėjus kainos pasiūlymo strategiją.


Tikimės, kad pasitelkus šiuos automatinio kainų siūlymo ataskaitų teikimo patobulinimus nebereikės spėlioti, kaip įvertinti našumą. Daugiau apie „AdWords“ automatinį kainų siūlymą galite sužinoti apsilankę pagalbos centre ir peržiūrėję geriausios kainų siūlymo praktikos pavyzdžius.