• Svarbu, kad skelbimo tekstas, raktiniai žodžiai ir nukreipimo puslapis būtų aiškiai susiję.
  • Kad būtų geriau matoma, kiekvieną žodį rašykite iš didžiosios raidės.
  • Jei naudojami susiję raktiniai žodžiai ir rodomas URL, padidėja skelbimo atitikimas ir naudotojui aiškiau, kur nukreipiama iš skelbimo.
  • Reikia giliai susieti skelbimą per paskirties URL su konkretaus skelbime reklamuojamo produkto puslapiu.